Huisreglement

Voor wie?

Iedereen is welkom in het Fablab. We onderscheiden volgende groepen externe gebruikers:

  • individuele gebruikers die willen experimenteren en prototypes willen bouwen
  • klassen (leerkracht met leerlingen) van het basisonderwijs

Voor scholen

Het Fablab wordt tijdens de schooluren gebruikt door leerlingen en leerkrachten van de school. Dan is het dus niet toegankelijk voor het publiek.

Voor klassen van het basisonderwijs zijn er aparte open dagen voorzien. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

Voor individuele bezoekers

Tweewekelijks op maandagavond, tussen 16u en 20u, is het Fablab geopend voor het brede publiek.

Soms organiseren we een workshop of andere activiteit, waardoor een deel van het Fablab enkel toegankelijk is voor deelnemers van die activiteit.

In het Fablab is geen bergruimte voorzien voor het opbergen van persoonlijke creaties, gereedschap, materiaal en/of grondstoffen. Je neemt je project dus altijd terug mee naar huis en laat het niet achter.

Iedereen die gebruik maakt van het Fablab, gaat akkoord met het Fab Lab Charter

Een eerste kennismakingsbezoek (je mag dan nog geen toestellen gebruiken) is gratis, daarna moet je een badge aankopen, die een jaar geldig is.

Toegang

Het Fablab is gehuisvest in het schoolgebouw van Sint-Ursulamiddenschool, Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier

De toegang tot het Fablab is enkel toegelaten via de ingang aan de Kanunnik Davidlaan 15. Je neemt steeds de kortste weg door de school om van en naar het Fablab te gaan.

In het schoolgebouw, waar je doorloopt om tot het Fablab te komen, gelden de huisregels van de school.

Een eerste kennismakingsbezoek is gratis, maar regelmatig bezoek kan enkel door je voor een jaar lid te maken, en door je akkoord te verklaren met deze huisregels.

Je brengt steeds je badge mee als je het Fablab bezoekt, zodat je je makkelijk kan legitimeren.

Je toegang tot het Fablab kan ingetrokken worden als je je gevaarlijk of onrespectvol gedraagt tegenover andere gebruikers of medewerkers. Racisme, homofobie, intimidatie en geweld worden niet getolereerd. Als je de toegang ontzegd wordt, heb je geen recht op terugbetaling van je lidgeld.

Jouw projecten

Het Fablab wil mensen ondersteunen bij experimenten, prototypes en persoonlijk onderzoek. Het is niet de bedoeling het Fablab te gebruiken voor serieproductie, commerciële productie of eenvoudige personalisering. Er zijn bedrijven die zulke diensten aanbieden, en deze willen we niet beconcurreren.

De projecten die je realiseert met toestellen van het Fablab, documenteer je op de website van het Fablab. Hiervoor krijg je een login, waarmee je zelf een verslag kan schrijven van je project. Zo kunnen anderen leren van jouw ervaring en inspiratie opdoen.

De vrijwilligers van het Fablab zijn er om je te ondersteunen bij het gebruik van de toestellen, niet om jouw project te realiseren op basis van jouw instructies. Neem de tijd om toestellen en software te leren kennen en ermee te experimenteren. Als je snel een afgewerkt resultaat wil, kan je beter terecht bij een commerciële aanbieder.

Toestellen

Voor het gebruik van de machines moet iedere gebruiker de juiste competenties hebben. De machines van het Fablab mogen alleen gebruikt worden met toestemming van een Fablab medewerker.

Lees de instructiefiches en de handleidingen van de te gebruiken machines/toestellen vooraleer ze te gebruiken. Gebruikers kunnen assistentie krijgen van een Fablab medewerker voor het leren gebruiken van een van de toestellen.

Problemen met machines moeten meteen aan een medewerker van het Fablab gemeld worden. Je stopt ook met de machine te gebruiken van zodra deze zich vreemd gedraagt of niet meer goed werkt.

Het is ten strengste verboden om zelf herstellingen te verrichten aan de Fablab-machines. Spreek bij problemen/storingen een medewerker aan van het Fablab.

Je vergoedt wat je stuk maakt. Alles wat stuk gaat tijdens de duur van jouw machinegebruik, dien je te vergoeden. Dit geldt niet voor gebreken die vallen onder slijtage of overmacht.

Veiligheid

Informeer je voldoende over de veiligheidsvoorschriften en respecteer deze altijd. Neem kennis van de brand- en evacuatieprocedure.

Alle richtlijnen van de medewerkers van het Fablab moeten altijd opgevolgd worden. Gebruik ook je gezond verstand. Als je iets niet weet of over iets twijfelt, vraag het dan aan een medewerker van het Fablab.

De beschermingsmiddelen van de machines mogen nooit worden uitgeschakeld.

Draag veilige aansluitende kledij en bind lange haren samen. Sjaals, kettinkjes, haar en erg losse kledij kan vast komen te zitten in bewegende onderdelen. Bij twijfel beslist de aanwezige medewerker van het Fablab. Je kan eventueel een labojas van het Fablab gebruiken.

Plaats tassen en jassen op de voorziene plaats, zodat ze geen hindernis vormen.

Oorbeschermers zijn verplicht vanaf 80db. Als je een persoon, die zich op ongeveer 1 meter afstand bevindt, niet meer kan horen, betekent dit dat het geluidsniveau te hoog is! Draag dan zeker gehoorbescherming.

Verwondingen moeten verzorgd worden.

Het gebruik van het Fablab is op eigen risico. We bieden je zo veel mogelijk informatie en hulp, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet.

Bij bepaalde machines en bij het gebruik van de atelier dienen specifieke beschermingsmiddelen (PBM) voorzien te worden. Voor meer details ivm veiligheid voor de verschillende toestellen, verwijzen we naar het veiligheidsdossier en naar de specifieke veiligheidsfiches die voor ieder toestel voorhanden zijn.

Orde, netheid, hygiëne

De medewerkers van het Fablab zijn niet jouw personeel, maar behulpzame vrijwilligers. Laat machines en werkplekken netjes achter, verwijder afval, en hou de vloer vrij van hindernissen.

Berg materiaal, gereedschap en producten steeds juist op, zodat andere gebruikers en leerlingen ze kunnen terugvinden.

Toestellen en gereedschap mogen het Fablab niet verlaten.

Er zijn voldoende vuilnisbakken. Gebruik deze om je eigen afval weg te werken, zo blijft het voor iedereen aangenaam om in het Fablab te werken.

Gooi nooit reinigings- , poets- , petroleum- of benzeenproducten in de riolen.

Eten en drinken is niet toegestaan bij de machines.

Er heerst een absoluut rookverbod op het volledige schoolterrein. Dus ook in het Fablab.

Er is water en zeep in het Fablab, was je handen na het werken, om het Fablab netjes te houden. Met name als je met giftige producten, zoals loodhoudend soldeer, hebt gewerkt, is het belangrijk je handen te wassen.

Verbruiksmateriaal

In de 3D-printers en lasercutter mogen alleen materialen van het Fablab gebruikt worden. Er zijn een aantal standaardmaterialen voorradig. Wil je een minder courant materiaal gebruiken, dan kan dit via het Fablab aangekocht worden.

Materiaal moet telkens bij het gebruik contact betaald worden.

Alle verbruikte materiaal moet betaald worden. Dus ook materiaal dat gebruikt is bij tests, foutieve prints, etc. of mislukte creaties.

Wil je uitzonderlijk toch een eigen (meegebracht) materiaal gebruiken, dan moet dit altijd eerst gecheckt worden door een Fablab-medewerker.

Privacy

Voor de promotie van het Fablab kunnen beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden. Wie niet akkoord gaat met het gebruik van dit materiaal waarop hij/zij mogelijk herkenbaar is, meldt dit duidelijk aan een medewerker van het Fablab.

Gebruikers van het Fablab mogen geen verborgen beeld- of geluidopnames maken tijdens hun gebruik.

Maak je tijdens het gebruik van het Fablab foto- of video-opnames, respecteer dan de privacy van andere gebruikers. Post dit materiaal niet online zonder toestemming van degenen die herkenbaar in beeld komen.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal of opzettelijke beschadiging van zaken uit het Fablab wordt altijd de politie gecontacteerd en wordt er een proces verbaal opgemaakt. De schadevergoeding en de eventuele administratieve kosten zijn ten laste van de gebruiker.

Wijzigingen aan het huisreglement

Het huisreglement kan gewijzigd worden. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht bij je bezoek aan het Fablab, waarbij je je dan akkoord moet verklaren met de wijzigingen om het Fablab te blijven gebruiken.